Hukuksal
  1. FilmArsivi.com 5651 sayılı yasanın 5.maddesinde tanımlanmış olan “yer sağlayıcı” olarak hizmet vermektedir.
  2. İlgili yasada belirtildiği şekilde web site yönetiminin (FilmArsivi.com), hukuka aykırı içerikleri kontrol etme gibi bir yükümlülüğü yoktur.
  3. 1 ve 2.maddeye dayanarak sitemiz prensip olarak uyar – kaldır şeklinde çalışmaktadır.
  4. Telif hakkı içeren içerikler için hak sahipleri https://filmarsivi.com/iletisim/ adresinden yada iletisim@filmarsivi.com üzerinden bize ulaşıp, içeriklerinin kaldırılması için hak talebinde bulunabilirler.
  5. 4.maddede vermiş olduğumuz iletişim adreslerinden bize ulaşan hak talepleriniz hukuk birimimiz tarafından incelenecek ve hak talebiniz yerinde bulunursa içerikleriniz 1 iş günü içerisinde yayından kaldırılacaktır.

1. madde de bahsedilen ilgili yasa aşağıdaki gibidir;

MAD­DE 5- (1) Yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı içe­ri­ği kon­trol et­mek ve­ya hu­ku­ka ay­kı­rı bir fa­ali­ye­tin söz ko­nu­su olup ol­ma­dı­ğı­nı araş­tır­mak­la yü­küm­lü değil­dir.

(2) Yer sağ­la­yı­cı, yer sağ­la­dı­ğı hu­ku­ka ay­kı­rı içe­rik­ten, ce­za so­rum­lu­lu­ğu ile il­gi­li hü­küm­ler sak­lı kal­mak kay­dıy­la, bu Ka­nu­nun 8 in­ci ve 9 un­cu mad­de­le­ri­ne gö­re ha­ber­dar edil­me­si ha­lin­de ve tek­nik ola­rak im­kân bu­lun­du­ğu öl­çü­de hu­ku­ka ay­kı­rı içe­ri­ği ya­yın­dan kal­dır­mak­la yü­küm­lü­dür.

English Translation

All the videos that are involved in our website are added from general video websites like vk.com, youtube.com, videos.google.com, mail.ru, etc. For productions whose copyright belongs to you, as long as you make a notice to “iletisim@filmarsivi.com” email address or contact page(https://filmarsivi.com/iletisim) , relevant production will be removed in 1 workday from our website(filmarsivi.com).

FilmArsivi.com içerikleri arasında bulunan filmler ve filmlere ait fragmanlar çeşitli stream (paylaşım) platformlarından embed yöntemi ile çekilmektedir. Sitemiz sadece youtube.com, video.google.com gibi stream sitelerine eklenmiş ve paylaşıma açılmış videoları yayınlamaktadır. Kendi sunucularımıza kesinlikle yükleme yapmamaktayız. Bu yüzden FilmArsivi.com sitesi hiç bir yasal hükümlülüğe tabi tutulamaz. Herhangi bir içerikte hak sahibiyseniz bizimle iletişim sayfamızdan (https://filmarsivi.com/iletisim) irtibata geçirip, içeriğin kaldırılması konusunda talepte bulunabilirsiniz. Hak sahiplerinin istekleri üzerine içerikler 1-3 iş günü içerisinde yayından kaldırılır.